Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Co robimy?

i1

Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń

Dowiedz się więcej
 • specjalizujemy się w systemach klimatyzacji budynkowej w zakresie centralnych systemów klimatyzacji - w zakresie reprezentowanych przez nas marek urządzeń - patrz firmy partnerskie,
 • wykonujemy instalacje klimatyzacji precyzyjnej dla serwerowni, data center oraz innych pomieszczeń technicznych wymagających precyzyjnego utrzymania temperatury i wilgotności,
 • realizujemy dostawę i montaż urządzeń znajdujących się w ofercie firm partnerskich, których jesteśmy dystrybutorem,
 • realizujemy nadzór nad montażem i uruchomienie systemów chłodniczych i mroźniczych dla sklepów spożywczych umożliwiające odzysk ciepła odpadowego dla celów ogrzewania sklepu typu Conveni Pack,
 • realizujemy autoryzowane uruchomienia urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych wymagane przez producentów urządzeń,
 • wykonujemy instalacje ogrzewania i klimatyzacji dla budynków jedno-rodzinnych wykorzystujących powietrzne pompy ciepła oraz systemy hybrydowe - pompa ciepła z układem gazowego kotła kondensacyjnego,
 • pomagamy w uzyskaniu dofinansowania ekologicznych systemów grzewczych w ramach dotacji europejskiej - program Prosument.
i1

Serwis i konserwacja

Dowiedz się więcej
 • realizujemy kompleksowe programy serwisowe w zakresie wspieranych przez nas marek urządzeń - patrz firmy partnerskie,
 • wykonujemy gwarancyjne przeglądy okresowe,
 • realizujemy naprawy gwarancyjne, pogwarancyjne,
 • wykonujemy prace diagnostyczne dla systemów klimatyzacji i chłodnictwa.
 
i1

Instalacje klimatyzacji i chłodnictwa - projektowanie i wykonawstwo

Dowiedz się więcej
 • instalacje wody lodowej z klimakonwektorami,
 • systemy wody lodowej oparte na agregatach wyposażonymi w sprężarki multi-scroll, sprężarki śrubowe oraz odśrodkowe osiągające współczynniki EER na poziomie 10,
 • centralne systemy klimatyzacji z bezpośrednim odparowaniem czynnika VRV i VRT z agregatami chłodzonymi powietrzem, wodą z pętlą glikolową i źródłem geotermalnym, układy działające jako pompy ciepła i 3-rurowe układy z odzyskiem ciepła,
 • systemy chłodnicze i mroźnicze dla sklepów spożywczych umożliwiające odzysk ciepła odpadowego dla celów ogrzewania sklepu Conveni Pack.
i1

Systemy grzewczo - chłodzące - Projektowanie i Wykonawstwo

Dowiedz się więcej
 • systemy ogrzewania i chłodzenia budynków oparte na odnawialnych źródłach energii,
 • systemy chłodzenia, ogrzewania oparte na bezpośrednim odparowaniu czynnika chłodniczego skojarzone z kurtynami powietrznymi, centralami
  wentylacyjnymi i produkcją ciepłej wody użytkowej,
 • systemy chłodnicze i mroźnicze dla sklepów spożywczych umożliwiające odzysk ciepła odpadowego dla celów ogrzewania sklepu Conveni Pack.
 
i1

Instalacje wentylacji mechanicznej - projektowanie i wykonawstwo

Dowiedz się więcej
 • układy wentylacji mechanicznej z centralami wentylacyjnymi i rooftopami (dachowymi zespołami klimatyzacyjnymi - dla hal wysokich), z wykorzystaniem odzysku ciepła z wymiennikami obrotowymi, krzyżowymi lub na wymiennikach glikolowych, 
 • wentylacja przemysłowa - odpylanie, instalacje w wykonaniu przeciw-wybuchowym,
 • instalacje wentylacji oddymiającej ciągi ewakuacyjne.
i1

Technologie źródła ciepła - projektowanie i wykonawstwo

Dowiedz się więcej
 • systemy hybrydowe "pompa ciepła" + gazowy kocioł kondensacyjny, systemy hybrydowe "pompa ciepła" + zestawy solarne, systemy hybrydowe
 • gazowe kotły kondensacyjne + zestawy solarne, układy ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • promienniki gazowe, gazowe aparaty nadmuchowe, nadmuchowe kotły gazowe.
 
i1

Odzysk i wykorzystanie ciepła odpadowego - projektowanie i wykonawstwo

Dowiedz się więcej
 • odzysk ciepła z różnego rodzaju procesów technologicznych - spalin, sprężarek powietrznych, gazów technologicznych,
 • odzysk ciepła z układów chłodniczych - ciepła skraplania i ciepła z tłoczenia sprężarki,
i1

Instalacje grzewcze - projektowanie

Dowiedz się więcej
 • instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami konwektorowymi oraz podłogowymi wentylo-konwektorami,
 • instalacje ogrzewania podłogowego z konwencjonalnym źródłem ciepła lub ze źródłem odnawialnym,
 • instalacje ciepła technologicznego dla nagrzewnic wentylacyjnych,
 • instalacje ogrzewania powietrznego z wykorzystaniem aparatów grzewczych i central wentylacyjnych.
 
i1

Instalacje wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa - projektowanie

Dowiedz się więcej
 • obliczenia zapotrzebowania na wodę, obliczenia ilości ścieków, układy pomiarowe,
 • projekty wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji,
 • instalacje odprowadzenia ścieków bytowych z obiektów,
 • sieci kanalizacyjne na zewnątrz budynków wraz z uzbrojeniem w studnie,
 • projekty przepompowni ścieków,
 • układy separatorów tłuszczu dla gastronomi,
 • odprowadzenie wód opadowych dachów w technologii tradycyjnej oraz podciśnieniowej,
 • odwodnienie terenu, zagospodarowanie ścieków opadowych, separatory związków ropo-pochodnych oraz odstojniki,
 • systemy zagospodarowania ścieków - układy rozsączające lub odparowujące oczyszczone ścieki.
i1

Wodne instalacje przeciwpożarowe - projektowanie

Dowiedz się więcej
 • obliczenia ilości wody dla celów przeciwpożarowych obiektów,
 • wewnętrzna oraz zewnętrzna instalacja hydrantowa,
 • instalacje tryskaczowe i kurtyny wodne,
 • zbiorniki zabezpieczające wodę dla celów przeciwpożarowych.
 
i1

Systemy automatyki i centralnego sterownika bsm w budynkach - projektowanie i wykonawstwo

Dowiedz się więcej
 • projektowanie i wykonawstwo układów sterowania dla węzłów wody lodowej,
 • centralne sterowanie systemami klimatyzacji - protokołu otwartej komunikacji LON, BacNet i Modbus,
 • automatyka dla central wentylacyjnych,
 • automatyka systemów odzysku ciepła,
 • budynkowe systemy centralnego sterowania i monitoringu BMS.
i1

Układy zasilania elektro-energetycznego - projektowanie i wykonawstwo

Dowiedz się więcej
 • projektowanie i wykonawstwo układów zasilania dla systemów klimatyzacji, wentylacji i chłodnictwa,
 • rozdzielnice zasilająco - steownicze,
 • przebudowa stacji transformatorowych.
 
i1

Konstrukcje wsporcze oraz elementy budowlano-architektoniczne - wykonawstwo

Dowiedz się więcej
 • wykonawstwo lekkich konstrukcji wsporczych pod urządzenia oraz instalacje,
 • wykonawstwo fundamentów pod urządzenia,
 • aranżacja architektoniczno - budowlana dla wykonanych instalacji.
 
 

Partnerzy